gpfd.net
当前位置:首页 >> 村居古诗原文带拼音 >>

村居古诗原文带拼音

cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān,fú dī yáng liǔ zuì chūn yān.草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟.ér tóng sàn xué guī lái zǎo,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān.儿童散百学归来早,忙趁东风放纸鸢.释义:草木生长鸟儿飞舞的杨春二月时节,轻拂

cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān,草长莺飞二月天,fú dī yáng liǔ zuì chūn yān.拂堤杨柳醉春烟.ér tóng sàn xué guī lái zǎo,儿童散学归来早,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān.忙趁东风放纸鸢.译文:草木生长鸟儿飞舞的杨春二月时节,轻

máo yán dī xiǎo,xī sháng qīn qīn chāo茅檐低小,溪上青青草. zūi lǐ wú yīn xiāng mèi hǎo醉里吴音相媚好, bái fà shúi jiā wōng áo白发谁家翁媪? dà ér chú dòu xī dōn大儿锄豆溪东, zhōng ér zhèng zhí jí long中儿正织鸡笼. zùi xǐ xǐao ér wú lài最喜小儿无赖, xī tóu wò bāo liān péng溪头卧剥莲蓬.

村居的古诗拼音村居 cun ju(清 高鼎gao ding)cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān 草长莺飞二月天,fú dī yáng liǔ zuì chūn yān 拂堤杨柳醉春烟.ér tóng sàn xué guī lái zǎo儿童散学归来早,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān 忙趁东风放纸鸢.

村居 【清】 高 鼎 草长莺飞二月天, 拂堤杨柳醉春烟. 儿童散学归来早, 忙趁东风放纸鸢. 【译文】农历二月,村子前后青草渐渐发芽生长,黄莺飞来飞去.杨柳披着长长的绿枝条,随风摆动,好像在轻轻地抚摸着堤岸.在水泽和草木间蒸发的水气,烟雾般地凝聚着.杨柳似乎为这浓丽的景色所迷醉了.村里的孩子们放学以后,一路上没什么耽搁,回家挺早,赶忙趁着东风劲吹的时机,把风筝放上蓝天.

村居 cun ju(清 高鼎gao ding) cao chang ying fei er yue tian 草长莺飞二月天,fu di yang liu zui chun yan .拂堤杨柳醉春烟.er tong san xue gui lai zao ,儿童散学归来早,mang chen dong feng fang zhi yan.忙趁东风放纸鸢.

cūn jū 村居cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān ,fú dī yáng liǔ zuì chūn yān 草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟.ér tóng sàn xué guī lái zǎo ,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān 儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢.《村居》是由清代诗人高鼎晚年归隐于上

1、村居【cūn jū】来 清代:高鼎【qīng dài :gāo dǐng】 草长莺飞二月天,【cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān】自 拂堤杨柳醉春烟.【fú dī yáng liǔbai zuì chūn yān】 儿童散学归来早,【ér tóng sàn xué guī lái zǎo】 忙趁东风放纸鸢.【máng chèn

所见 清 袁 枚 牧童骑黄牛,歌声振林樾.意欲捕鸣蝉,忽然闭口立.池上 白居易 小娃撑小艇,偷采白莲回.不解藏踪迹,浮萍一道开.春晓唐 孟浩然春眠不觉晓,处处闻啼鸟.夜来风雨声,花落知多少.静夜思唐 李白床前明月光,疑是

改写古诗《村居》早春二月,温暖的阳光照耀着大地,这正是春暖花开的季节.诗人高鼎禁不住春的诱惑,迈出家门,边走边欣赏起风景来.高鼎来到河边,看到小草早已探出了它们的小脑袋,在春风的吹拂下频频点头;黄莺在

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gpfd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com