gpfd.net
当前位置:首页 >> 口开头四字词语 >>

口开头四字词语

口是心非、 口若悬河、 口干舌燥、 口诛笔伐、 口出狂言、 口不择言、 口口声声、 口齿伶俐、 口绝行语、 口吐珠玑、 口无择言、 口体之奉、 口讲指画、 口不应心、 口尚乳臭、 口不二价、 口是心苗、 口中蚤虱、 口传心授、 口齿生香、 口吻生花、 口角生风、 口角风情、 口角锋芒、 口干舌焦、 口血未干、 口说无凭、 口燥唇干、 口耳并重、 口耳之学 口授心传、 口有同嗜、 口出不逊、 口蜜腹剑、 口诵心惟、 口轻舌薄、 口不言钱、 口多食寡、 口壅若川、 口颊坏疽、 口含天宪、 口碑载道、 口如悬河、 口腹之累、 口谐辞给、 口不绝吟、 口角春风、 口辩户说、 口沸目赤、 口耳相传、 口中雌黄、 口没遮拦

口碑载道形容群众到处称颂口不二价谓卖物者不说两种价钱口不应心嘴里说的和心里想的不一样口不择言情急时说话不能选用恰当的言词.亦指说话随便口传心授指师徒间口头传授,内心领会口呆目瞪嘴说不出话,眼发直.形容很吃惊的样子口

口字开头的成语有哪些 :口角风情、 口绝行zd语、 口不应心、 口讲指画、 口尚乳臭、 口吐珠玑、 口坠天花、 口体之奉、 口不二价、 口无择言、 口出狂言、 口是版心苗、 口齿生香、 口不择言、 口出不逊、 口是心非、 口多食寡、 口角锋芒、 口中蚤虱、 口角生风、 口传心授、 口干舌焦、 口说无凭、 口授心传、 口干舌燥、 口呆目瞪、 口吻生花、 口燥唇干、 口诛笔伐、 口口权相传

口不应心 口不择言 口齿伶俐 口齿生香 口出不逊 口出狂言 口传心授 口耳相承 口耳相传 口服心服 口干舌燥 口口声声 口口相传 口如悬河 口是心非口说无凭

口若悬河

口不应心:应:符合.心口不一致.口如悬河:形容能说会辨,说起来没个完. 同“口若悬河”.口齿伶俐:口齿:说话、言谈;伶俐:聪明,灵活.谈吐麻利,应付自如.形容口才好.口碑载道:口碑:比喻群众口头称颂象文字刻在碑上一样;载:充满;道:道路. 形容群众到处都在称赞.口出不逊:逊:谦逊、恭顺. 说出的话非常不谦逊.

口是心非、口蜜腹剑、口干舌燥、口若悬河、口头禅、口诛笔伐、口耳相传、口惠而实不至、口不择言、口口相传、口传心授、口齿伶俐、口诵心惟、口如悬河、口口声声、口碑载道、口说无凭、口吻生花、口含天宪、口出不逊、口出狂言、口吐珠玑、口血未干、口衔天宪、口齿生香、口不应心、口服心服、口不二价、口诵心维、口耳之学 口中雌黄、口谐辞给、口角春风、口角生风、口轻舌薄、口腹之累、口快心直、口讲指画、口似悬河、口壅若川、口耳相承、口尚乳臭、口燥唇干、口耳并重、口多食寡、口呆目钝、口角风情、口坠天花、口出大言、口无择言、口是心苗、口沸目赤、口中蚤虱、口干舌焦、口呆目瞪

口不二价口不应心口不择言口中蚤虱口中雌黄口传心授口似悬河口出不逊口出大言口出狂言口口声声口口相传口吐珠玑口含天宪口吻生花口呆目瞪口呆目钝口坠天花口壅若川口多食寡

口碑载道 (kǒu bēi zài dào) 解释:口碑:比喻群众口头称颂象文字刻在碑上一样;载:充满;道:道路.形容群众到处都在称赞. 出处:宋释普济《五灯会元》卷十七:“劝君不用镌顽石,路上行人口似碑.” 示例:自从老爷到任,并没

口若悬河 kǒu ruò xuán hé口是心非 kǒu shì xīn fēi口蜜腹剑 kǒu mì fù jiàn口耳相传 kǒu ěr xiāng chuán口诛笔伐 kǒu zhū bǐ fá口诵心惟 kǒu sòng xīn wéi口传心授 kǒu chuán xīn shòu口干舌燥 kǒu gān shé zào口口声声 kǒu kǒu shēng shēng口角春风

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gpfd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com