gpfd.net
当前位置:首页 >> 千字文全文解释翻译 >>

千字文全文解释翻译

千字文注释和译文 一、天地玄黄,宇宙洪荒①.日月盈昃②,辰宿③列张. 【注释】①洪荒:无边无际、混沌蒙昧的状态,指远古时代.洪,洪大、辽阔.荒,空洞、荒芜. ②盈昃(zè):盈:月光圆满.昃(zè):太阳西斜. ③宿(xiù)〈

《千字文》原文及注音 天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng). 日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng). 寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng). 闰余成岁 (

【原文及译文】 天地玄黄 宇宙洪荒: 玄,天也;黄,地之色也;洪,大也;荒,远也;宇宙广大无边. 日月盈昃 辰宿列张: 太阳有正有斜,月亮有缺有圆;星辰布满在无边的太空中. 寒来暑往 秋收冬藏: 寒暑

昆池碣石 巨野洞庭: 赏池赴昆明滇池,观海临河北碣石,看泽去山东钜野,望湖上湖南洞庭. 旷远绵邈 岩岫杳冥: 江河源远流长,湖海宽广无边.名山奇谷幽深秀丽,气象万千. 治本于农 务资稼穑: 治国的根本在发展农业,要努力做好播种

千字文解释 天地玄黄 宇宙洪荒: 苍天是黑色的,大地是黄色的;茫茫宇宙辽阔无边. 日月盈昃 辰宿列张: 太阳有正有斜,月亮有缺有圆;星辰布满在无边的太空中. 寒来暑往 秋收冬藏: 寒暑循环变换,来了又去,去了又来;秋季里忙着收割

作品原文 千字文 天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng).日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng).寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng).闰余成岁 (rùn yú chéng

《千字文》翻译 天穹是黑色的,大地是黄色的,空间与时间原本都是混沌蒙昧的.太阳每天有起有落,月亮每月有圆有缺,诸宿星辰在浩渺的天宇中亘古罗列.一年中寒暑不停地交替,教我们知道天行有常;种植的庄稼多在秋天收割,收获的

释义:天是青黑色的,地是黄色的,宇宙形成于混沌蒙昧的状态中.太阳正了又斜,月亮圆了又缺,星辰布满在无边的太空中.寒暑循环变换,来了又去,去了又来;秋天收割庄稼,冬天储藏粮食.积累数年的闰余并成一个月,放在闰年里;

讲的是平常生活和一些道理

去百度文库,查看完整内容> 内容来自用户:李明慧 rì yu è yíng zè chén xiǔ liè zhāng日月盈昃 辰宿列张:太阳有正有斜,月亮有缺有圆;星辰布满在无边的太空中.hánl ái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng寒来暑往 秋收冬藏:寒暑循环变换,来了

dbpj.net | wnlt.net | ncry.net | zxtw.net | bnds.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gpfd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com