gpfd.net
当前位置:首页 >> 叶字成语 >>

叶字成语

金枝玉叶、落叶归根、叶公好龙、一叶知秋、秋风落叶、一叶障目、叶落归根、 落叶知秋、根深叶茂、叶落知秋、枯枝败叶、枝繁叶茂、粗枝大叶、秋风红叶、 添枝加叶、红叶题诗、青枝绿叶、绿叶成阴、绿叶成荫、枝叶扶苏、杨穿三叶、 枝

1;枝附叶著 〖解释〗比喻上下关系紧密.亦作“枝附叶连”. 2;移根接叶 〖解释〗喻指牵引媒介. 3;移根换叶 〖解释〗比喻彻底变换处境. 4;一叶落知天下秋 〖解释〗从一片树叶的凋落,知道秋天的到来. 5;叶瘦花残 〖解释〗比喻女

抱枝拾叶 冰销叶散 倡条冶叶 吹叶嚼蕊 词无枝叶 粗枝大叶 梵册贝叶 改柯易叶 根深叶茂 红叶题诗 胡支扯叶 胡枝扯叶 疾风扫秋叶 加枝添叶 金枝玉叶 枯枝败叶 连枝带叶 连枝分叶 两叶掩目 绿叶成阴 绿叶成荫 落叶归根 落叶知秋 莫辨楮叶 牡丹虽好

一叶知秋,叶公好龙

叶字有哪些成语? :枝繁叶茂、一叶知秋、枯枝败叶、添枝加叶、枝叶扶疏、粗枝大叶、树高千丈,叶落归根、叶公好龙、秋风扫落叶、一叶障目,不见泰山、金枝玉叶、桐叶封弟、一叶落知天下秋、穷根寻叶、辞有枝叶、杏花菖叶、叶瘦花残、枝对叶比、御沟红叶、根壮叶茂、秋风红叶、梵册贝叶、一叶障目、一叶迷山、雨条烟叶、抱枝拾叶、狂花病叶、连枝带叶

[枝叶扶疏] 此成语的详细解释是:扶疏:茂盛而又疏密高低有致.枝叶茂盛,高低疏密有致.①形容树木茂盛.亦作“枝叶扶苏”.②比喻后代繁衍昌盛. [一叶知秋] 此成语的详细解释是:看到一片树叶的凋落,就知道秋天将要来到.比喻由细

落叶归根、金枝玉叶、叶公好龙、一叶知秋、一叶障目、秋风落叶、叶落归根、秋风扫落叶、落叶知秋、枯枝败叶、叶落知秋、粗枝大叶、一叶落知天下秋、红叶题诗、添枝加叶、枝繁叶茂、根深叶茂、青枝绿叶、秋风红叶、西风落叶、枝叶扶疏、梧桐一叶落、琼枝玉叶、添枝接叶、枝叶扶苏、杨穿三叶、绿叶成荫、梵册贝叶、一叶迷山

带有叶字的成语有很多,简单举例一下:1. 倡条冶叶 倡:通'娼';冶:妖艳.原形容杨柳的枝叶婀娜多姿.后比喻任人玩赏攀折的花草枝叶.借指妓女. 2. 粗枝大叶 绘画,画树木粗枝大叶,不用工笔.比喻工作粗糙,不认真细致. 3. 根深叶

带有叶字的成语 :叶公好龙、一叶知秋、叶落归根、落叶知秋、添枝加叶、枝叶扶疏、粗枝大叶、树高千丈一、叶公好龙【解释】:叶公:春秋时楚国贵族,名子高,封于叶(古邑名,今河南叶县).比喻口头上说爱好某事物,实际上并不真爱

梵册贝叶 绿叶成阴 落叶知秋 倡条冶叶 粗枝大叶 根深叶茂 红叶题诗 疾风扫秋叶 枯枝败叶 金枝玉叶 两叶掩目 莫辨楮叶 牡丹虽好,全仗绿叶扶持 落叶归根 秋风扫落叶 破桐之叶 如振落叶 琼枝玉叶 添枝加叶 寻枝摘叶 一叶障目,不见泰山 冶叶倡条

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gpfd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com